NINE HERBS

#บาล์มแก้คันไนน์เฮิร์บ

ผลิตภัณฑ์ยาแก้คัน

ไนน์เฮิร์บ กรีนบาล์ม ฟอร์ รีลีฟ อิชชิ่ง

สรรพคุณ : บรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง
วิธีใช้ : ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง
บรรจุ : 25 กรัม
ราคาปลีก : 189 บาท
ประเภท : ยาสามัญประจำบ้าน เลขทะเบียนยา G344/61

Video review

Play Video

ช่องทางจัดจำหน่าย

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 9 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย

ผ่านมาตรฐานรับรอง PIC/s GMP โรงงานคุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)